Wirerekkverk

Ratings
(0)

I dag er det nøyaktig 10 år siden NMCU sørget for at det ble forbudt å sette opp flere wirerekkverk i Norge.

La oss ta et lite tilbakeblikk: Etter langvarig påtrykk fra NMCU innførte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i 2006 forbud mot videre bruk av wirerekkverk i Norge. Forbudet ble innført av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet. Krefter i Statens vegvesen hadde imidlertid uttrykt ønske om at forbudet burde oppheves, og i 2012 ba Vegdirektoratet om at Samferdselsdepartementet igjen skulle tillate bruk av wirerekkverk. Departementet sendte saken ut på en bred høring og NMCU leverte et omfattende høringssvar som argumentert sterkt for at forbudet burde opprettholdes. 

NMCU viste til forskningsrapporter som fortalte at wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk, særlig om motorsyklisten kjører inn i wiremidtrekkverk i motorveihastigheter. NMCU påpekte at det finnes likeverdige alternativer til wire og at gjeninnføring av wire ikke ville gi noen dokumenterte gevinster, verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige.Samferdselsdepartementet vurderte argumentene fra Statens vegvesen og NMCU opp mot hverandre og besluttet at forbudet mot wire skulle opprettholdes. Departementets begrunnelse for beslutningen var motorsyklistenes følelse av utrygghet for denne rekkverkstypen, de høye vedlikeholdskostnadene og at det finnes alternative, likeverdige rekkverkstyper.

NMCU er glad for at departementets kloke beslutning fremdeles står etter 10 år.

Kilde: NMCU

  • Treff: 18599