By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo slv.jpg for web large tekst

Definisjonen av mellomtung motorsykkel

 

19. januar i år innført Norge EUs 3. førerkortdirektiv. En av endringen dette medførte er at den gamle ”mellomklassen” ble erstattet av førerkortklassen A2. Denne klassen gjelder fra 18 år og bestått førerprøve gir førerkortinnehaveren rett til å kjøre en motorsykkel med maks effekt på 35 kW og et effekt/vektforhold på 0,2kW per kg.

Det har blitt oppfattet som et problem at kjøretøyforskriftens gamle definisjon av mellomtung motorsykkel, nemlig maks effekt på 25kW, ikke ble oppdatert samtidig som førerkortforskriften. Nå er imidlertid dette brakt i orden.

Fra 19. april 2013 lyder nemlig kjøretøyforskriften § 2-3 slik: Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW, målt i henhold til direktiv 95/1/EF, eventuelt som endret ved direktiv 2002/41/EF, jf. § 23-3, og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt.

Motorsykler som fremstilles fra nå av vil bli klassifisert og registrert som mellomtung motorsykkel etter nye regler (35 kW). Motorsykler som i perioden fra 19. januar til 19. april 20 har blitt klassifisert og registrert som tung, og som oppfyller vilkårene for mellomtung motorsykkel etter de nye reglene, kan fremstilles til ny godkjenning og bli klasset om.

 

Vegdirektoratet minner om at det er førerretten som styrer hvilken motorsykkel som til enhver tid kan føres. Dette er førers ansvar å påse. Den endring som nå er gjort i kjøretøyforskriften vil imidlertid fjerne avviket mellom førerrett og teknisk klassifisering av motorsykkelen.

Meldingen om endringen av kjøretøyforskriften er også distribuert til politiet og Statens vegvesens utekontroll. Dermed kan alle med førekort klasse A2, som kjører en motorsykkel med 35kW eller mindre, nyte livet som motorsyklist uten å bekymre seg for å bli stanset i en kontroll.

Kilde: NMCU

  • Treff: 17436