Noen video klikk fra messen ble det også : http://www.messe.no/MCmessen/Video/ 

  • Treff: 19264

Riksrevisjonen undersøkte i 2008 drifts- og vedlikeholdsarbeidet på vegnettet, og konkluderte med at det var vesentlige mangler ved driftsarbeidet. - Statens vegvesen må følge opp arbeidet entreprenørene gjør for å sikre at det blir utført med riktig kvalitet, sa riksrevisoren den gangen.

NMCU er veldig bevisst på at mangelen på oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontraktene kan ha ført til mange farlige situasjoner for motorsyklistene. Ikke minst når det gjelder vedlikeholdsarbeider som etterlater grus i vegbanen. I fjor vedtok NMCUs årsmøte derfor en sterk resolusjon om problemstillingen. Nå blir NMCUs bekymringer langt på vei bekreftet i en ny tilsynssak fra Vegtilsynet: Statens vegvesen har dårlig kontroll med det arbeidet entreprenørene i drift- og vedlikeholdskontrakter utfører og det kan føre til uforutsigbare kjøreforhold, som igjen kan føre til ulykker.

I tilsynssaken har Vegtilsynet har sett nærmere på to driftskontrakter i Region øst. For det første ville man avklare om Statens vegvesen styrer driftsprosjekt i samsvar med krav. Tilsynssaken har vist at de styrende dokumentene ikke er utarbeidet og brukt i samsvar med krav. For det andre undersøkte Vegtilsynet om Statens vegvesen etablerer samarbeid for driftskontrakter i samsvar med krav. Tilsynet viste at samhandlingsprosessen med entreprenørene i liten grad er dokumentert. I den tredje problemstillingen ville Vegtilsynet undersøke om Statens vegvesen gjennomfører kontrakten i samsvar med krav. Vegtilsynet vurderer det slik at vegvesenet samlet sett, ikke i tilstrekkelig grad etterlever kravene.

  • Treff: 19281

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde er viktig fordi trafikksikkerhetsforskere bruker denne til å beregne hvor farlig det er å kjøre MC. 
På bakgrunn av dette har NMCU, med jevne mellomrom, bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong slik at vi får reelle kjørelengder å vise til. 

  • Treff: 18432

Motorsykkelkjøring for deg som har en eller annen funksjonshemning....

Sjekk ut deres hjemmeside http://www.likevelmc.no og trykk "Liker" på deres facebookside https://www.facebook.com/likevelmc - da vil du få opp info om mange spennende saker i MC - verden :-)

  • Treff: 17713

 Harley-Davidson & Southern Rock Cruise 16-18. April 2015

HD Østfold, HD Vestfold og HD Oslo fortsetter med Harley-Davidson & Southern Rock Cruise også i 2015. Dette har blitt et av de arrangemang som samler flest Harley-Davidson entusiaster. Som tidligere er alle MC kjørere velkommen ombord til en slik start på årets MC sesong.
Du kan allerede nå bestille deg plass ved bestille deg tur på vanlig måte på denne datoen. De som ventet lenge med å bestille sist gang opplevde at lugarene ble dyrere etterhvert som det fylte seg opp, og de ble ikke satt ned i pris før avreise.
Du kan bestille her: http://www.colorline.no/
Mere info på Facebook 

 

  • Treff: 19130