19. januar i år innført Norge EUs 3. førerkortdirektiv. En av endringen dette medførte er at den gamle ”mellomklassen” ble erstattet av førerkortklassen A2. Denne klassen gjelder fra 18 år og bestått førerprøve gir førerkortinnehaveren rett til å kjøre en motorsykkel med maks effekt på 35 kW og et effekt/vektforhold på 0,2kW per kg.

Det har blitt oppfattet som et problem at kjøretøyforskriftens gamle definisjon av mellomtung motorsykkel, nemlig maks effekt på 25kW, ikke ble oppdatert samtidig som førerkortforskriften. Nå er imidlertid dette brakt i orden.

Fra 19. april 2013 lyder nemlig kjøretøyforskriften § 2-3 slik: Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW, målt i henhold til direktiv 95/1/EF, eventuelt som endret ved direktiv 2002/41/EF, jf. § 23-3, og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt.

Motorsykler som fremstilles fra nå av vil bli klassifisert og registrert som mellomtung motorsykkel etter nye regler (35 kW). Motorsykler som i perioden fra 19. januar til 19. april 20 har blitt klassifisert og registrert som tung, og som oppfyller vilkårene for mellomtung motorsykkel etter de nye reglene, kan fremstilles til ny godkjenning og bli klasset om.

  • Treff: 18828

Forslag til fellestur Svolvær- Tromsø med retur på Hutigruta 2013

 

Som vi snakket litt om på årsmøtet, så har jeg sett litt på hvordan denne turen kan foregå, og her er forslag på det som går på ren kjøring!

Svolvær- Andenes 211 km.

Andenes- Gryllefjord med ferge 1,25 time

Gryllefjord- Finnsnes 70 km. Fv 86

Gryllefjord- Tromsø 227 km. inkl. 132 km. fra Andselv til Tromsø. Fv 86, Fv 855 og E-6 fra Andselv

Gryllefjord- Storsteinnes 143 km. Fv 86 og Fv 855 inkl. 48 km. på E-6 fra Andselv til Storsteinnes

Storsteinnes- Vikran 62 km. E-6 og Fv 858

Vikran- Tromsø 53 km. Fv 858 og Fv 862

Tromsø- Svolvær 17 timer med hurtigruta

Botnhamn Brensholmen (Kvaløya) ferge ca 30 min.

Ettersom ferga til Gryllefjord og Senja har få avganger pr. dag tror jeg det er gunstigst å satse på den siste som går fra Andenes kl. 1700, og da tror jeg man må starte ca. kl 1400 fra Svolvær, men dette får vi komme tilbake til. Når man først er kommet over til Senja er det ikke mer ferger og slikt.

Da jeg vil tro at de fleste er kapabel til å komme seg til Andenes i ett strekk uten overnatting, foreslår jeg overnatting på egnet sted på Senja,gjerne i nærheten av et foretak hvor de kan servere noe snadder, gjerne med en øl til, og da har jeg hørt om et sted som heter Hamn som ligger langs veien vi uansett må kjøre mot Finnsnes.

På Hamn i Senja kan man få overnatting for 565,- med frokost på dobbeltrom. Telt er knapt et alternativ…

Når det kommer til reisen med hurtigruta, så går det jo an å stappe noe ekstra inn på en lugar… Man har jo ligget i telt sammen med ”vilt fremmede” for svingende , og 1000,- spart pr. stykk ekstra på en lugar kan jo vurderes! Kan pløyes inn i forfriskningsbudsjettet…

 

 

 

Det er i senere tid kommet forslag som går på å kjøre yttersiden av Senja til et sted som heter Botnhamn hvor det går ferge til Brensholmen hvor det er ca 55 km til Tromsø. Denne ruten går visstnok like i nærheten til stedet Husøy som nærmest ble berømt da damene dro…

 

 

 

  • Treff: 3820

All informasjon er hentet fra websiden motorsykkeldekk

Spesielle kjennetegn på motorsykkeldekk

Spesialiserte motorsykler trenger også individuelt bestemte dekk for å sikre full ytelse. 
På slike "spesialdekk" kjennetegnes mønsterbetegnelsen med tilleggsbokstaver. 
Spesialdekkenes forutsetninger står oppført i dekkets papirer og må oveholdes. 
Tabellen kan avleses i den tekniske dekkhåndboken.

Et eksempe på dette er: 

Bridgestone BT 014 RG, RJ, RM, RN 

Metzeler Sportec M1 BCE 

Tilleggsbetegnelsen skiller alså mellom dekk som har identisk dimensjon og profil men likevel forskjellig konstruksjon, alt etter hvilken type motorsykkel dekkene er beregnet på, og har dermed også forskjellige egenskaper. Disse dekkene må utelukkende kun monteres på de motorsyklene som de er konstruert for!

  • Treff: 23553