Nye EU-regler: Innfører ny motorsykkelklasse

(VG Nett) Fra januar kommer en ny førerkortklasse - mellomtung motorsykkel. Aldersgrensen for å ta lappen på tung motorsykkel heves fra 21 til 24 år.

19. januar trer en rekke endringer i førerkortreglene. Fra da gjelder EUs tredje førerkortdirektiv.

Blant annet fører det til at alle må fornye førerkortene. I dag har du det lappen nærmest på livstid, til fylte hundre år. De nye EU-reglene gjør at det fysiske kortet ikke er gyldig i lenger enn 15 år.

Det innebærer ikke at du må sette bilen i gir mot trafikkstasjonen sporenstreks. Overgangsordningen for å fornye førerkortet skal gjelde helt frem til 2033.

Ny MC-klasse
Den nye førerkortklassen for mellomtung motorsykkel skal imidlertid gjelde allerede fra 19. januar.

Klassen skal hete A2, opplyser Statens vegvesen. Den krever opplæring og prøve, og kan tas fra fylte 18 år. Den nye klassen gir førerrett for MC opp til 600 cm3 og 35 kilowatt (47,6 hestekrefter).

Samtidig heves aldergrensen for å gå rett på tung motorsykkel (klasse A, uten begrensninger i motorvolum eller effekt) fra 21 til 24 år.

Men den som har hatt førerkortet i klasse A2 i to år, kan ta et obligatorisk syv timers kurs og få førerrett i klasse A.

  • Treff: 87845

Veifelleskjema

Her finner du NMCUs elektroniske veifelleskjema - husk å ringe 175

Veiledning:

Når du oppdager et forhold ved veien som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene, er det viktig at du melder fra så raskt som mulig, slik at veimyndighetene får anledning til å rette opp forholdet før det skjer en ulykke. Dette betyr at du først må ta fram mobilen og ringe vegtrafikksentralen på telefon 175 og deretter sende det elektroniske veifelleskjemaet så snart du har tilgang til Internett.

Når du har tilgang til Internett går du inn på NMCUs nettsted nmcu.org og fyller ut det elektroniske veifelleskjemaet. Det utfylte skjemaet går til Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, som så gir beskjed til rette vedkommende i det området der du oppdaget forholdet. Husk å oppgi så nøyaktig stedsangivelse som mulig.

Det går automatisk kopi av det utfylte skjemaet til NMCU-kontoret i Moss, der man fører logg over alle rapporterte veifeller

Som vanlig oppfordrer vi til kun å sende rapport om FARLIG vei – ikke dårlig vei. Hvis ikke blir det som å rope "ulv, ulv", og da vil man til slutt ikke lengre ta meldingene våre alvorlig.

Elektronisk veifelleskjema

Kilde: NMCU

 

 

  • Treff: 18749

Protestaksjon i Brussel

Lørdag 22. september 2012 vil NMCUs søsterorganisasjonen i Nederland, MAG Netherlands, organisere en protestaksjon i Brussel mot forslaget fra EU-kommisjonen om innføring av årlig, obligatorisk, teknisk kontroll av motorsykler og mopeder. Aksjonen er organisert i nært samarbeid med søsterorganisasjonen i Belgia, MAG Belguim.

Norsk motorsyklister som ønsker å delta i aksjonen kan møte opp på bensinstasjonen/rasteplassen ”Hazeldonk”, som ligger langs A16 i nærheten av Breda i Nederland, rett ved den nederlandsk-belgiske grensen. Oppmøte skjer fra kl 08.30 og kl 11:00 starter kolonnekjøringen inn til Brussel. Generalsekretær i NMCU, Morten Hansen, vil stå på ”Hazeldonk” med et godt synlig norsk flagg, slik at vi nordmenn kan kjøre samlet.

Fra ”Hazeldonk” vil vi bli eskortert til Brussel av MAG Belgiums meget erfarne Road Captains. Kolonnekjøringen vil ende ved det kjente landemerket Atomium i Brussel ca kl 13.00. Etter protestmøtet ved Atomium, med appeller og politiske markeringer, vil MAG Belgiums Road

  • Treff: 17532

Nye og bedre rutiner ved vegarbeid

De etterlatte etter den såkalte Gjerdrum-ulykken i 2008 tapte oppreisningssaken, men dommen ga de sakkyndige rett i at ulykken skyldtes den uvarslede veifellen. NMCU brukte dette faktum til å gå inn i en prosess med Statens vegvesen for å få bedret sikkerheten for motorsyklister i forbindelse med veiarbeid. Slike prosesser i vegvesenet tar lang tid, men som et første skritt er nå nye og bedre rutiner for skilting og opprydding etter arbeider som etterlater løs grus på plass.

I et notat fra Statens vegvesen heter det hensikten med endringene er å gi trafikantene ensartet og mer trafikksikre forhold etter utbedringsarbeider, slik som for eksempel sprekktetting og lapping av slaghull. Denne type utbedringer medfører at det blir overskudd av løs grus etter arbeidene. Dette kan forårsake problemer, spesielt for motorsyklister. I notatet er det beskrevet tidsfrist for når denne løse grusen skal være fjernet. Det finnes flere måter å utføre slike arbeider på, f.eks. ved bruk av såkalt "snabelbil".

Metodene blir ikke beskrevet i notatet, men Statens vegvesen krever at resultatet på vegen skal være uavhengig av hvilken utførelsesmetode entreprenøren velger. Det har vært praktisert noe ulike tidsfrister for ferdigstillelse av slike arbeider. Et større forsøksprosjekt i Sverige har vist at

  • Treff: 18121