Få MC-ulykker i første halvår

2011 endte opp som et år med unormalt få MC-ulykker. 13 motorsyklister ble drept - en halvering i forhold til 2010. Også antall skadde var lavere enn i 2010. Samtidig var bestanden av motorsyklister i Norge den høyeste noen gang i moderne tid. Nå foreligger ulykkestallene for første halvår 2012, og selv om det er for tidlig å trekke bastante

konklusjoner kan se ut til at den positive trenden fortsetter. Mens det i første halvår i fjor omkom 8 motorsyklister, er det i samme i periode i år registrert 6 dødsulykker med MC. 

I en pressemelding i begynnelsen av mai i år proklamerte Statens vegvesen høylydt at; ”det kommer til å dø en motorsyklist hver uke i et halvt år framover”. Vel, vi får se …

Kilde: NMCU

Utskrift E-post