Vågan MC - Ekstra ord. Årsmøte for 2011

Innkalling til ekstraordinært

årsmøte i Vågan MC 

Ekstra ordinært årsmøte blir avholdt 

den: 21.03.2012     kl: 19:00      Sted: Svolvær

Adresse: Havlykvartalet,  Avisgata 10

 Innkallingen blir sendt den 13.03.2012 pr epost (ref 4.10) til alle medlemmer.

 

Innkallingen inneholder saksliste. 

Vel møtt alle medlemmer i Vågan MC

 

Utskrift E-post