NMCU - Full Kontroll

Full Kontroll

Det er et faktum at motorsykkel er et krevende kjøretøy som tilbyr mindre passiv sikkerhet enn en bil. For å kompensere for motorsykkelens "innbygde" risiko må MC-førerne derfor ha høy kompetanse. Førerkompetanse kan deles i to deler, nemlig kjøreteknisk kompetanse og trafikal kompetanse. Begge deler er akkurat like viktig. Det kreves mye trening for å bli en dyktig MC-fører

og for å lykkes er det avgjørende å vite hva man skal trene på.

For å hjelpe dem som ønsker å heve sin kompetanse har NMCU oppsummert og skrevet ned motorsyklistenes egne kjøretekniske og trafikale erfaringer i boka Full Kontroll. Vi legger ikke skjul på at det er et omfattende materiale vi har lagt ut, men belønningen for den som tar seg bryet med å tilegne seg stoffet kan være betydelig økt kjøreglede og større trygghet!  I boka "Full Kontroll" har NMCU oppsummert de viktigste kjøretekniske momentene du trenger for å beherske en motorsykkel. 

Kilde: NMCU

Utskrift E-post